Giới thiệu

Này các bạn ... ngay cả khi tôi bắt đầu công ty với một người bạn và chúng tôi là một gia đình gồm khoảng 20 nhân viên và hơn 25.000 khách hàng, tôi muốn trích dẫn chiến lược gia đình của chúng tôi. Cứ liên lạc nếu cần!

Nhà cung cấp số 1 của bạn cho thời trang doanh nghiệp, đồng phục bán hàng, Dresscode dịch vụ thực địa, thời trang bán hàng và quần áo bảo hộ tại Áo. Harryson Businesswear là một nhãn hiệu đã đăng ký sản xuất chủ yếu ở Áo, xem xét các tiêu chuẩn xã hội và dựa vào các nhà thầu phụ địa phương. Các chuyên gia dệt may chuyên nghiệp của chúng tôi cung cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao nhất cho khách hàng của chúng tôi.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.