Giới thiệu

Tôi tên là Benjamin.
Tôi tốt nghiệp với một bậc thầy trong ngành khoa học máy tính.
Kể từ 5 năm, tôi đã thành lập công ty điện thoại IP của riêng mình.
Chúng tôi có thể cung cấp số điện thoại quốc tế (hơn 60 quốc gia) để gọi / nhận các cuộc gọi điện thoại với giá rẻ và chất lượng cao.
Nhiều tính năng hơn có sẵn: Giao diện ghi âm điện thoại, giữ nhạc, chuyển cuộc gọi, robot quay số dự đoán, CRM ...
Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp một dịch vụ tùy chỉnh cho mỗi khách hàng.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.