#456
Cong Phan WhitelotuS Management Consulting Ltd

Cong Phan

Người sở hữu | WhitelotuS Management Consulting Ltd
Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Joined: 1 year ago

Giới thiệu

- 14 năm kinh nghiệm quản lý vững chắc đạt được thông qua nhiều vai trò trong các hoạt động chuỗi cung ứng, sản xuất cho các ngành công nghiệp khác nhau tại Úc (1981 - 1995);

- 23 năm chuyên môn về âm thanh đã đạt được thông qua nhiều dự án được thực hiện trên khắp Hoa Kỳ, ASEAN bao gồm trong nhà phát triển triển khai và quản lý dự án ERP / thực hiện dự án ERP như bán lẻ SAP - tôi, tôi, giao hàng, bảo hành, ứng dụng di động để bán hàng, giao hàng , Sự bảo đảm; Hệ thống thưởng bán hàng; Tiêu chuẩn SAP - FICO, SD, MM, PS, PP, PS, HRM, BI, Workflow, ERPs khác - Baan, JD Edwards, Fact, Manman, Tims, QANTEL (1995 - 2018)
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.