Giới thiệu

Chủ sở hữu có kinh nghiệm với lịch sử làm việc trong ngành Chiến lược tiếp thị và truyền thông. Có kỹ năng về Tối ưu hóa Công cụ Tìm kiếm (SEO), Xây dựng Thương hiệu, Định vị, Quảng cáo và Quản lý Sự kiện. Chuyên gia khởi nghiệp vững vàng tốt nghiệp Politecnico di Milano.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.