Πληροφορίες

Ειλικρινής, λογικός, εργατικός. Μου αρέσουν οι νέες τεχνολογίες, η ανάπτυξη λογισμικού που βοηθά τους ανθρώπους να λειτουργούν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις τους, επεκτείνοντας τη δική μου επιχείρηση και να ζήσω έναν υγιή τρόπο ζωής.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Κριτικές


You must Log In or Sign Up to view this content.