Giới thiệu

Chuyên gia về Mua bán & Sáp nhập và Nhà đầu tư Tư nhân tìm kiếm các thương vụ mua lại ở Vương quốc Anh và Úc.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.

Cũng đã xem

Mike Hide

Mike Hide

Hides Fine Foods | Managing Director
Aidan Sanderson

Aidan Sanderson

AB Decorators | Người sở hữu
Ashleigh Hawkes

Ashleigh Hawkes

Hawkes Digital | Người sở hữu
Carol Charlton

Carol Charlton

Executype PA Limited | Managing Director
Philip Mason

Philip Mason

Advantage Web Designs