"" Jaroslav Vesely - TARALENA s.r.o. | Reputacja | Recenzje

Informacje

Oparty docelowy, strategia koncentruje się i międzynarodowo doświadczył starszego rozwoju biznesu, sprzedaży i marketingu zarządzania specjalistą z dziesięcioletnim uznanym wyników na poziomie wykonawczym przez rok. Śledź rekord doskonałości ponad 20 lat zapewniający profit skupionych poprawy operacyjnej w ramach zarządzania obiektami, sektorami budowlanymi i inżynieryjnymi przyczyniającymi się do indywidualnych rozwój umiejętności, dynamiki zespołowej i wydajności dolnej linii. Wytrwały Achiever of People, Project and Sprzedaż związanych z wyzwaniami z udowodnioną zdolnością do konceptualizacji i tłumaczenia strategii w stałym i zrozumiałe cele, które motywują kolegów. Inspirujący lider zespołu ze stylem zarządzania współpracującym i ułatwiającym. Strategiczny lidera myśli zgłaszającego na poziomie zarządu z doświadczeniem opierającym się operacyjnym podejściu. Szukam międzynarodowej roli dyrektor generalny lub starszej strategii, sprzedaży, rozwoju produktów lub ról marketingowych.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Recenzje


You must Log In or Sign Up to view this content.

Inni wyświetlili również

Igor HAMPL

Igor HAMPL

EQUIStand | Współzałożyciel i CEO
Joe Talik

Joe Talik

Lirsoft | Współzałożyciel i CEO
Michael Redgwell

Michael Redgwell

FizzCom | Założyciel