אודות

אני אישה עוצמתית, אוהבת, נותנת, אשר משנה חיים באמצעות עזרה לאחרים להוריד את המסכה מעל פניהם ולחייך מבפנים.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

ביקורות


You must Log In or Sign Up to view this content.