About

LinkBox SaaS rješenje je koje pružateljima uštedi vrijeme sa svakim novim viđenim pacijentom i smanjuje njihov rad na grafikonu nakon sata prikupljanjem informacija o glavnom prigovoru pacijenta na njegovom materinjem jeziku prije prvog kontakta licem u lice.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Reviews


You must Log In or Sign Up to view this content.

People also viewed

Jim Kohlmann

Jim Kohlmann

Paladin Associates | President
Gary Amberson

Gary Amberson

ALTIUS CONSULTING | Managing Director
John Armiger

John Armiger

First Step Solutions, Inc. | President
Sabrina Kent

Sabrina Kent

Vanessa's Essence Natural Hair Care