אודות

LinkBox SaaS הוא פיתרון שחוסך זמן לספקים לכל מטופל חדש שנצפה ומפחית את עבודת התרשים לאחר שעות על ידי איסוף מידע על התלונה הראשית "המציגה" של המטופל בשפת האם של המטופל, לפני המגע הראשון פנים אל פנים.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

ביקורות


You must Log In or Sign Up to view this content.

אנשים ראו גם

Sabrina Kent

Sabrina Kent

Vanessa's Essence Natural Hair Care
John Armiger

John Armiger

First Step Solutions, Inc.
Juan Aviles

Juan Aviles

NextGen Home Realty LLC