เกี่ยวกับ

LinkBox SaaS เป็นโซลูชันที่ช่วยประหยัดเวลาของผู้ให้บริการเมื่อเห็นผู้ป่วยรายใหม่แต่ละราย และลดงานแผนภูมิหลังชั่วโมงโดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหลักที่ "นำเสนอ" ของผู้ป่วย ในภาษาแม่ของผู้ป่วย ก่อนการติดต่อแบบเห็นหน้ากันครั้งแรก
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

รีวิว


You must Log In or Sign Up to view this content.

ผู้คนยังเข้าชม

Eduardo  Vinocur

Eduardo Vinocur

Strat4biz LLC
Sabrina Kent

Sabrina Kent

Vanessa's Essence Natural Hair Care
Gary Amberson

Gary Amberson

ALTIUS CONSULTING
John Armiger

John Armiger

First Step Solutions, Inc.