Giới thiệu

LinkBox SaaS là một giải pháp giúp nhà cung cấp tiết kiệm thời gian với mỗi bệnh nhân mới gặp và giảm công việc biểu đồ sau giờ làm việc của họ bằng cách thu thập thông tin về khiếu nại chính “trình bày” của bệnh nhân, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bệnh nhân, trước lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.

Cũng đã xem

Sabrina Kent

Sabrina Kent

Vanessa's Essence Natural Hair Care
Gary Amberson

Gary Amberson

ALTIUS CONSULTING | Managing Director
Jim Kohlmann

Jim Kohlmann

Paladin Associates | Chủ tịch
Eduardo  Vinocur

Eduardo Vinocur

Strat4biz LLC | Managing Partner