#14
Johnny Van Nguyen 4Ibac

Johnny Van Nguyen

首席执行官 | 4Ibac
Malmo, Skåne
瑞典
Joined: 7 months ago
www.4ibac.com

语言

English
Svenska
Tiếng Việt

行业

行政机关
进出口
信息技术和服务
国际事务
管理咨询

简介

我们努力通过提供专注、负责、独特和个性化的服务,使成为客户的体验成为最大的回报和满意度。通过以最有效的方式优化开支,帮助我们的客户为他们的业务选择最有利可图的方式。
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

点评


You must Log In or Sign Up to view this content.