"" Luis Giovanni Higuera Camacho | Reputacja | Recenzje

Informacje

Profesjonalista w dziedzinie reklamy z międzynarodowym programem wysokiej specjalizacji w marketingu i sprzedaży. Posiada bogate doświadczenie w obszarach marketingu, reklamy i sprzedaży w ważnych krajowych i międzynarodowych firmach. Moja kariera zaowocowała posiadaniem rozległej wiedzy w zakresie systemów zarządzania jakością ISO 9000, ISO 14000 i Oshas 18000, wielokrotnie pełniąc funkcję audytora wewnętrznego. W Six Sigma moje szkolenie i aplikacja zaprowadziły mnie do poziomu Champion Six Sigma w ważnych projektach. Przez kilka lat kierowałem procesami Planowania Strategicznego, BSC i zarządzania kompetencjami według różnych metodologii. Wyróżniony przez Diriventas (Kolumbia) wyróżnieniem „Excellence in Marketing”, przyznany przez Uniwersytet Autonomiczny Manizales za projekt dyplomowy za „Najlepszy plan marketingowy”. Kierowałem zespołem, który napisał raport z zarządzania, aby w 2005 roku otrzymać „Narodową Nagrodę Jakości” dla Pinturas Cóndor.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL ES

Recenzje


You must Log In or Sign Up to view this content.