#808
Mai Dong Giang

Mai Dong Giang

Da Nang, Đà Nẵng
Việt Nam
Joined: 2 years ago
www.izway.vn

Giới thiệu

Xin chào, tôi là Mai Đông Giang (Peter). Tôi đam mê những gì tôi làm, và tôi thích giúp đỡ mọi người. Không có gì là hoàn thành hơn. Là một phần của một nhóm với những sở thích tương tự và một tổ chức coi trọng nhân viên của mình.

Hiện tại, tôi và đối tác của tôi đang làm việc cùng nhau tại thành phố Đà Nẵng. Nó nhỏ và đẹp ở Việt Nam.

Làm thế nào nó hoạt động:
1. Thiết kế các trang web UI / UX.
2. Phát triển trang web với ngôn ngữ PHP, NODEJS.
3. Nghiên cứu kỹ thuật
4. Đối tác khởi động.

Hy vọng sẽ làm việc với khách hàng của tôi và tìm hiểu thêm.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.