About

Воде глобалне БИ пројекте за ЦРТУНЕ 100 клијента. Паралелно је покренуо своју почетну почетну почетну платформу, која користи АИ да трансформише процес регрутовања ХР-а.
Завршио сам мајсторе у менаџменту и истрајем сам извршне МБА.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Reviews


You must Log In or Sign Up to view this content.

People also viewed

Rene Zosel

Rene Zosel

Forteso s.r.o. | Founder & CEO
Radovan Mužík

Radovan Mužík

Fleet Partners | Founder & CEO