Πληροφορίες

Βοηθώντας εταιρείες στην Ιταλία να αναπτύξουν τις στρατηγικές πωλήσεων και πωλήσεων. Είμαι συνιδιοκτήτης του Tuoagente.com, μιας εταιρείας συμβούλων που ειδικεύεται στην πρόσληψη αντιπροσώπων πωλήσεων.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Κριτικές


You must Log In or Sign Up to view this content.