เกี่ยวกับ

ช่วยบริษัทในอิตาลีพัฒนากำลังการขายและกลยุทธ์การขาย ฉันเป็นเจ้าของร่วมของ Tuoagente.com ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการสรรหาพนักงานขาย
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

รีวิว


You must Log In or Sign Up to view this content.