Giới thiệu

Giúp các công ty ở Ý phát triển lực lượng bán hàng và chiến lược bán hàng của họ. Tôi là Đồng chủ sở hữu của Tuoagente.com, một công ty tư vấn chuyên về tuyển dụng đại diện bán hàng.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.