Информация

Архитектурата не е изкуство и не наука. Архитектурата е идея и плат. Архитектурата следва човешкия мащаб и подлага законите на физиката. Архитектурата влияе върху всички нива на възприятие. Следователно съставките на архитектурата са поставени, пропорционално, материал, светлина, звук, ингция и всичко между тях.

Мога да се справя, да инициирам този процес, релеф и реализация; Със сърдечна кръв, чувство и ум.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL DE

Отзиви


You must Log In or Sign Up to view this content.