Informace

Architektura není umění a ne věda. Architektura je nápad a tkanina. Architektura se řídí lidským měřítkem a podává zákony fyziky. Architektura ovlivňuje všechny úrovně vnímání. Složky architektury jsou tedy místo, podíl, materiál, světlo, zvuk, ingenium a vše mezi nimi.

Zvládnout to, iniciovat tento proces, embach a realizovat; S srdečnou krví, smyslem a myslí.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL DE

Hodnocení


You must Log In or Sign Up to view this content.