About

Arhitektura nije umjetnost, a ne znanost. Arhitektura je ideja i tkanina. Arhitektura slijedi ljudsku ljestvicu i podvrgava zakone fizike. Arhitektura utječe na sve razine percepcije. Stoga su sastojci arhitekture mjesta, udio, materijal, svjetlo, zvuk, ingenij i sve između.

Mogu to podnijeti, inicirati ovaj proces, reljef i implementirati; S krvlju srca, osjećaja i uma.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL DE

Reviews


You must Log In or Sign Up to view this content.