เกี่ยวกับ

สถาปัตยกรรมไม่ใช่ศิลปะและไม่ใช่วิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมเป็นความคิดและผ้า สถาปัตยกรรมติดตามขนาดของมนุษย์และวิชากฎหมายของฟิสิกส์ สถาปัตยกรรมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ทุกระดับ ส่วนผสมของสถาปัตยกรรมจึงเป็นสถานที่สัดส่วนวัสดุแสงเสียงอเนกประสงค์และทุกสิ่งในระหว่าง

ฉันสามารถจัดการกับกระบวนการนี้นูนและนำไปใช้ ด้วยเลือดหัวใจความรู้สึกและจิตใจ
TRANSLATION VIEW ORIGINAL DE

รีวิว


You must Log In or Sign Up to view this content.

ผู้คนยังเข้าชม

Vinzenz  Triendl

Vinzenz Triendl

Hotel Seespitz
Alex Gabriel Tolomey

Alex Gabriel Tolomey

Marco Polo Institute | Secretary General
Rainer v. Leoprechting

Rainer v. Leoprechting

proaction.work | เจ้าของ