Giới thiệu

Kiến trúc không phải là nghệ thuật chứ không phải khoa học. Kiến trúc là ý tưởng và vải. Kiến trúc theo quy mô con người và đối tượng luật pháp vật lý. Kiến trúc ảnh hưởng đến tất cả các cấp độ nhận thức. Các thành phần của kiến ​​trúc là nơi, tỷ lệ, vật liệu, ánh sáng, âm thanh, ingenium và tất cả mọi thứ ở giữa.

Tôi có thể xử lý nó, bắt đầu quá trình này, chạm nổi và thực hiện; Với máu trái tim, cảm giác và tâm trí.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL DE

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.

Cũng đã xem

Vinzenz  Triendl

Vinzenz Triendl

Hotel Seespitz | Managing Director
Walter Fasching

Walter Fasching

Lachner GmbH | Managing Partner
Alex Gabriel Tolomey

Alex Gabriel Tolomey

Marco Polo Institute | Secretary General
Rainer v. Leoprechting

Rainer v. Leoprechting

proaction.work | Người sở hữu