#5
Ravi Adatrao LeanSummitSolutions INC.

Ravi Adatrao

Chủ tịch | LeanSummitSolutions INC.
Hoa Kỳ
Joined: 6 months ago
www.leansummits.com

Ngôn ngữ

English
हिन्दी
తెలుగు

Các ngành

Computer Software
Hospital & Health Care
Information Technology & Services
Marketing & Advertising
Transportation/Trucking/Railroad

Giới thiệu

Tại Leansummits, chúng tôi cung cấp dịch vụ tiếp thị và doanh thu chính. Chúng tôi chuyên phát triển các sáng kiến kinh doanh chiến lược và thực hiện họ với một trọng tâm không ngừng để phát triển dòng đầu doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi cung cấp ROI có thể mở rộng với một chiến lược tiếp thị bền vững.

Các công ty đến với chúng tôi khi họ cần giúp đỡ trong việc tạo điều kiện cho việc tạo điều kiện tăng trưởng, bán hàng và chiến lược tiếp thị. Chúng tôi không chỉ dừng lại với chiến lược. Chúng tôi có một triển khai tiếp thị đầy đủ và giao hàng với việc thực hiện đẳng cấp thế giới đảm bảo các mục tiêu và kế hoạch của bạn trở thành hiện thực.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.