Информация

Предишното ми преживяване е като дъга: просто вземете цвят! B2B. B2C. Нестопанска цел. За печалба. Малки фирми. Fortune 500 компании. Много бюджет. Не е бюджет. Предприемач. Служител. Мениджър. Изпълнителен директор. Това съм аз. Истинския ме.

Обичам решаването на проблеми, фирмени пъзели, предизвикателства на предприятието и препятствия по проекта. Наслаждавам се на това и аз реших много продажби, ендомаркетинг, брандинг, PR, комуникации (вътрешни и външни), изследвания, иновации, набиране на средства, обучение и маркетингови проблеми в 25-те години опит.

И мечтая. Да. Аз съм мечтател. Айнщайн казваше, че въображението е най-важно от знанието. Съгласен съм.

Способност за откриване на прозрения като никой друг не може. Ето как успях да работя сам с някои компании на Fortune 500 Класация (разбира се, горда с това!).

Не мисля от кутията. Аз живея от кутията и това ще доведа до вашата компания: прекъсване!
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Отзиви


You must Log In or Sign Up to view this content.