Info

Mijn vroegere ervaring is als een regenboog: kies gewoon een kleur! B2B. B2C. Non-profit. Voor winst. Kleine bedrijven. FORTUNE 500 bedrijven. Veel budget. Geen budget. Ondernemer. Werknemer. Manager. Uitvoerend. Dat ben ik. De echte ik.

Ik hou van het oplossen van problemen, bedrijfspuzzels, Enterprise-uitdagingen en projecten obstakels. Ik geniet ervan, en ik heb veel verkopen, endomarketing, branding, PR, communicatie (interne en externe), onderzoek, innovatie, fondsenwerving, training en marketingproblemen in mijn 25 jaar ervaring opgelost.

En ik droom. Ja. Ik ben een dromer. Einstein zei dat de verbeelding het belangrijkst is dan kennis. Ik ga akkoord.

Ik ben in staat om inzichten te detecteren zoals niemand anders kan. Dat is hoe ik alleen mee had kunnen werken met sommige bedrijven op de Ranking van Fortune 500 (natuurlijk ben ik er trots op!).

Ik denk niet uit de doos. Ik woon uit de doos en dat is wat ik aan uw bedrijf zal brengen: verstoring!
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Recensies


You must Log In or Sign Up to view this content.