#107
Satish Thimmegowda  hrEntries

Satish Thimmegowda

Giám đốc | hrEntries
Bangalore, Karnataka
Ấn Độ
Joined: 7 months ago
www.hrentries.com

Ngôn ngữ

English
हिन्दी
தமிழ்
తెలుగు
ಕನ್ನಡ

Các ngành

Accounting
Computer Software
Human Resources
Information Services
Information Technology & Services

Giới thiệu

Người đứng đầu giàu kinh nghiệm với quá trình làm việc trong ngành phần mềm máy tính đã được chứng minh. Chuyên môn vững vàng có kỹ năng về Lập kế hoạch kinh doanh, Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), Quản lý kênh, Quản lý tài khoản và Bán hàng trước.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.