Πληροφορίες

Ένας επαγγελματίας με υψηλά κίνητρα με αποδεδειγμένη πορεία επιτυχίας στη διαχείριση μάρκετινγκ, εμπορίου και πωλήσεων.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Κριτικές


You must Log In or Sign Up to view this content.