Giới thiệu

Trong 30 năm kinh nghiệm trong các vi điện tử và lập trình, thiết kế hệ thống và sản xuất hợp đồng. Trưởng nhóm phát triển tại hơn 20 dự án.
Chúng tôi đã phát minh ra máy tính có kích thước của ổ flash USB. ARPC ™ là máy tính cá nhân được bảo vệ nhiều nhất trên thế giới.
Đặc sản: Microelectronics, Lập trình: Windows, Linux, Lập trình nhúng MCS 8/16/32 bit, sơ đồ, cấu trúc liên kết PCB, GPS / GNSS, Hệ thống AVL, Radiomodem.
Các dự án với phần mềm di động, dịch vụ trực tuyến, trang web, robot, nhà thông minh, in 3D.
TRANSLATION VIEW ORIGINAL EN

Đánh giá


You must Log In or Sign Up to view this content.